Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas PIAAC

Tai inovatyviausias ir išsamiausias kada nors vykdytas tarptautinis suaugusiųjų gebėjimų tyrimas. PIAAC tiriamas suaugusiųjų raštingumas ir įgūdžiai, reikalingi sėkmingam dalyvavimui visuomeninėje veikloje, įsitvirtinimui darbo rinkoje, gebėjimui pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais. Šiame tarptautiniame tyrime dalyvauja apie 40 šalių.

Aktuali informacija

PIAAC tyrimo pagrindinis duomenų rinkimas Lietuvoje buvo vykdomas 2022 m. rugsėjo – 2023 m. balandžio mėn. laikotarpiu (bandomasis duomenų rinkimas vyko 2021 metais). Tyrime dalyvavo iš anksto atrinkti asmenys, Lietuvoje sudalyvavo virš 5000 respondentų..

Tyrimo rezultatai bus paskelbti 2024-2025 metais.

Ankstesnio PIAAC tyrimo rezultatai