PIAAC

Užduotys

Atsisiųskite pavyzdines užduotis (PDF)

Kontaktai

PIAAC tyrimą Lietuvoje koordinuoja: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrasViršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius. PIAAC tyrimo koordinatorė Lietuvoje: dr. Jolita Dudaitė, tel. +37061473151, el. paštas: jolitad@mruni.eu PIAAC tyrimas vykdomas kaip ESF projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra” (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001) viena iš veiklų. Projekto vadovė KPMPC: Elena Kocai, +370 […]

PIAAC tyrimas yra dalyvaujančių šalių vyriausybių, tarptautinio organizacijų konsorciumo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) bendradarbiavimo rezultatas.Lietuvoje PIAAC tyrimą vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras prie prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.Tyrimo duomenų rinkimą organizuoja įmonė CIVITTA, o vykdo Meetings bridge. PIAAC tyrimas Lietuvoje […]

Apie tyrimą

PIAAC tyrimas suteikia vertingos informacijos apie Lietuvos suaugusiųjų įgūdžius, patirtį, galimybes pritaikyti studijų ir mokymų metu gautas žinias ir įgūdžius profesiniame ir kasdieniniame gyvenime, gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip, elektroniniu paštu ar sudėtingomis internetinėmis svetainėmis. Remiantis tyrimo duomenimis, šalys gali parengti suaugusiems gyventojams skirtas švietimo ir mokymo programas, padedančias įgyti trūkstamų gebėjimų. PIAAC tyrimą […]

Rezultatai

Pagrindiniai PIAAC 2015 tyrimo Lietuvoje rezultatai Lietuvos suaugusiųjų matematinio raštingumo rezultatas yra aukštesnis nei tyrime dalyvavusių EBPO šalių vidurkis, skaitymo gebėjimų rezultatas nesiskiria nuo tyrime dalyvavusių EBPO šalių vidurkio, o problemų sprendimo pasitelkiant technologijas rezultatas yra žemesnis nei EBPO šalių vidurkis. Lietuva yra viena iš dviejų valstybių, kurioje vyrų ir moterų matematinio raštingumo ir skaitymo […]