PIAAC

Užduotys

Atsisiųskite pavyzdines užduotis (PDF)

Kontaktai

PIAAC tyrimą Lietuvoje koordinuoja: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrasViršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius. PIAAC tyrimo koordinatorė Lietuvoje: dr. Jolita Dudaitė, tel. +37061473151, el. paštas: jolitad@mruni.eu PIAAC tyrimas vykdomas kaip ESF projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas” (projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) veikla. Projekto vadovė: Edita Šaltenienė, +370 620 63993, el. […]

PIAAC tyrimas yra dalyvaujančių šalių vyriausybių, tarptautinio organizacijų konsorciumo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) bendradarbiavimo rezultatas.Lietuvoje PIAAC tyrimą vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras prie prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.Tyrimo duomenų rinkimą organizuoja įmonė CIVITTA, o vykdo Eurotela. PIAAC tyrimas Lietuvoje finansuojamas […]

Apie tyrimą

PIAAC tyrimas suteikia vertingos informacijos apie Lietuvos suaugusiųjų įgūdžius, patirtį, galimybes pritaikyti studijų ir mokymų metu gautas žinias ir įgūdžius profesiniame ir kasdieniniame gyvenime, gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip, elektroniniu paštu ar sudėtingomis internetinėmis svetainėmis. Remiantis tyrimo duomenimis, šalys gali parengti suaugusiems gyventojams skirtas švietimo ir mokymo programas, padedančias įgyti trūkstamų gebėjimų. PIAAC tyrimą […]

Rezultatai

Pagrindiniai PIAAC 2015 tyrimo Lietuvoje rezultatai Tarptautiniame suaugusiųjų kompetencijų tyrime PIAAC buvo vertinami 16–65 metų amžiaus žmonių esminiai informacijos apdorojimo įgūdžiai: skaitymo gebėjimai – kaip asmuo geba suprasti, kritiškai įvertinti ir naudoti rašytinį tekstą; matematinis raštingumas – kaip asmuo įgudęs naudotis skaitinėmis ir matematinėmis sąvokomis; problemų sprendimas pasitelkiant technologijas – kaip asmuo geba pasiekti, interpretuoti, […]