PIAAC tyrimo vykdymas

PIAAC tyrimas yra dalyvaujančių šalių vyriausybių, tarptautinio organizacijų konsorciumo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) bendradarbiavimo rezultatas.
Lietuvoje PIAAC tyrimą vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras prie prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Tyrimo duomenų rinkimą organizuoja įmonė CIVITTA, o vykdo Eurotela.

PIAAC tyrimas Lietuvoje finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

PIAAC tyrimas vykdomas ciklais. Pirmojo PIAAC tyrimo ciklo metu pagrindiniai testavimai vyko trimis etapais – 2011–2012, 2014–2015 ir 2017–2018 metais. Iš viso per šiuos tris etapus suaugusiųjų kompetencijų tyrime dalyvavo 38 šalys. Kiekvienoje šalyje tyrimas vyko oficialia šalies kalba arba keliomis kalbomis (pavyzdžiui, regioninėmis arba tautinių mažumų kalbomis). Lietuva pagrindinį testavimą atliko antrajame etape 2014–2015 metais. Šiuo metu Lietuva dalyvauja antrajame PIAAC tyrimo cikle.