Kontaktai

Kontaktai

PIAAC tyrimą Lietuvoje koordinuoja:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius.

PIAAC tyrimo koordinatorė Lietuvoje: dr. Jolita Dudaitė, tel. +37061473151, el. paštas: jolitad@mruni.eu

PIAAC tyrimas vykdomas kaip ESF projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas” (projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) veikla. Projekto vadovė: Edita Šaltenienė, +370 620 63993, el. paštas: edita.salteniene@kpmpc.lt

PIAAC tyrimo vykdytojai:

CIVITTA, Gedimino pr. 27, LT-01104
Vilnius, Lietuva
Kontaktiniai asmenys: Jolita Gulbinė, jolita@civitta.com, dr. Mindaugas Degutis, mindaugas@rtcentras.lt

Vilhelmo Berbomo g. 10 – 212
LT-92221, Klaipėda, Lietuva
Kontaktinis asmuo: Laura Petkevičiūtė, info@eurotela.lt

Dėl tyrimo metu iškilusių klausimų galite kreiptis nemokamu telefonu 8 800 88812 arba el. paštu piaac@kpmpc.lt