Tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas PIAAC

Apie tyrimą

PIAAC tyrimas suteikia vertingos informacijos apie Lietuvos suaugusiųjų įgūdžius, patirtį, galimybes pritaikyti studijų ir mokymų metu gautas žinias ir įgūdžius profesiniame ir kasdieniniame gyvenime, gebėjimą naudotis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip, elektroniniu paštu ar sudėtingomis internetinėmis svetainėmis. Remiantis tyrimo duomenimis, šalys gali parengti suaugusiems gyventojams skirtas švietimo ir mokymo programas, padedančias įgyti trūkstamų gebėjimų.

PIAAC tyrimą sudaro klausimynas ir dalyvio savarankiškai atliekamos testo užduotys.

Testo metu vertinami šie įgūdžiai:

 • Skaitymo gebėjimai (raštingumas)
 • Matematinis raštingumas
 • Problemų sprendimas pasitelkiant technologijas
biblioteka

 • PIAAC tyrimas yra didžiausia kada nors vykdyta tarptautinė suaugusiųjų apklausa – pirmajame PIAAC tyrimo cikle, vykusiame 2010-2019 metais, dalyvavo daugiau nei 250 000 suaugusiųjų iš 38 šalių.
 • PIAAC tyrime dalyvauja apie 40 valstybių. Tyrimas sudaro galimybę palyginti dalyvaujančių šalių gyventojų kompetencijas.
 • Tyrime gali dalyvauti 16 – 65 metų amžiaus gyventojai. Kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje bus apklausta maždaug po 5 000 ir daugiau asmenų.
 • PIAAC tyrimas vykdomas kas 10 metų – nuolat jame dalyvaujančios šalys gali įvertinti suaugusių gyventojų gebėjimų pokyčius laikui bėgant. Lietuva PIAAC tyrime dalyvauja antrą kartą.
 • Tyrimo užduotys ir klausimai pritaikyti skirtingoms kultūroms ir gali būti išversti į įvairias kalbas, neprarandant galimybės patikimai palyginti dalyvaujančių šalių rezultatus.
 • Respondentai apklausiami namuose, darbo vietoje ar kitoje viešoje erdvėje. Apklausos vykdomos kompiuteriu. PIAAC tyrimo rengėjai pirmieji panaudojo kompiuterius tokio masto tarptautinio tyrimo administravimui.

PIAAC tyrimo vykdymas

PIAAC tyrimas yra dalyvaujančių šalių vyriausybių, tarptautinio organizacijų konsorciumo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) bendradarbiavimo rezultatas.
Lietuvoje PIAAC tyrimą vykdo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Tyrimo duomenų rinkimą organizuoja įmonė CIVITTA, o vykdo Eurotela.

PIAAC tyrimas Lietuvoje finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

PIAAC tyrimas vykdomas ciklais. Pirmojo PIAAC tyrimo ciklo metu pagrindiniai testavimai vyko trimis etapais – 2011–2012, 2014–2015 ir 2017–2018 metais. Iš viso per šiuos tris etapus suaugusiųjų kompetencijų tyrime dalyvavo 38 šalys. Kiekvienoje šalyje tyrimas vyko oficialia šalies kalba arba keliomis kalbomis (pavyzdžiui, regioninėmis arba tautinių mažumų kalbomis). Lietuva pagrindinį testavimą atliko antrajame etape 2014–2015 metais. Šiuo metu Lietuva dalyvauja antrajame PIAAC tyrimo cikle.

PIAAC tyrime dalyvaujančios šalys

dekoras

PIAAC I ciklas

1 etapas (2011 – 2012) 2 etapas (2014 – 2015) 3 etapas (2017)
Australija, Austrija, Belgija (Flandrija), Kanada, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Japonija, Korėja, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Rusijos Federacija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė (Anglija ir Šiaurės Airija), JAV. Čilė, Graikija, Indonezija, Izraelis, Lietuva, Naujoji Zelandija, Singapūras, Slovėnija, Turkija. Ekvadoras, Vengrija, Kazachstanas, Meksika, Peru, JAV.

PIAAC II ciklas

PIAAC tyrimo II ciklas vyksta 2018-2024 metais, jame iš viso dalyvauja daugiau nei 30 šalių. Duomenys bus renkami 2022-2023 m., o rezultatus planuojama paskelbti 2024 m.

1 etapas (2022-2023)
Australija, Austrija, Belgija (Flandrija), Kanada, Čilė, Kroatija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Izraelis, Italija, Japonija, Korėja, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rusijos Federacija, Singapūras, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė (Anglija), JAV.

PIAAC tyrimo tvarkaraštis

PIAAC tyrimo dizainas

PIAAC tyrimą sudaro dvi dalys:

 • Klausimynas, kurį pagal dalyvio atsakymus užpildo apklausų atlikėjas (trukmė – apie 45 min)
 • Testas, kurį dalyvis savarankiškai atlieka planšetiniu kompiuteriu (trukmė – 1-2 valandos, testo atlikimo laikas nėra ribojamas)

Klausimyno dalys:

 • Demografinė informacija
 • Išsilavinimas ir mokymai
 • Socialinė padėtis
 • Kalbos
 • Darbas ir pajamos
 • Socialinis gyvenimas
 • Darbo aplinkos kokybė
 • Įgūdžiai ir gebėjimai (fiziniai, kognityviniai, mokymosi ir bendravimo gebėjimai)
 • Socialiniai įgūdžiai (elgesys ir vertybės, pvz. sąžiningumas, atvirumas, pasitikėjimas savimi, santykiai su kitais)

Testo dalys:

 • Skaitymo gebėjimų užduotys
 • Matematinio raštingumo užduotys
 • Problemų sprendimas pasitelkiant technologijas

Ką tiria PIAAC tyrimas?

PIAAC tyrimas tiria suaugusiųjų nuostatas, poreikį ir gebėjimą naudotis technologijomis ir komunikacijos priemonėmis informacijos paieškai, surinkimui, naudojimui, mokymuisi ir bendravimui su kitais. PIAAC tyrime taip pat renkama informacija apie pagrindinių įgūdžių naudojimą darbe – tarptautiniuose tyrimuose tai atliekama pirmą kartą.

Tyrime vertinami šie pagrindiniai suaugusiųjų gebėjimai:

 • Skaitymo gebėjimai (raštingumas). Gebėjimas suprasti ir naudoti įvairiuose rašytiniuose tekstuose pateiktą informaciją. Šis gebėjimas yra būtina sąlyga tolimesniam sudėtingesnių įgūdžių ugdymui ir sėkmingai ekonominei bei socialinei raidai.
 • Matematinis raštingumas. Gebėjimas naudoti, pritaikyti, interpretuoti ir perteikti matematinę informaciją bei idėjas. Tai esminis gebėjimas dabartiniu laikmečiu, kai savo kasdieniniame gyvenime žmonės susiduria su vis gausėjančia ir vis įvairesne skaitmenine bei matematine informacija. Matematinis raštingumas neatsiejamas nuo skaitymo gebėjimų, todėl svarbu ištirti, kaip šie du gebėjimai susiję vienas su kitu.
 • Problemų sprendimas. Gebėjimas įvairiuose informacijos šaltiniuose rasti, įvertinti ir naudoti skaitmeninę informaciją sprendžiant problemas, pavyzdžiui, atliekant paiešką bibliotekoje ar naršant sudėtingame tinklalapyje.
 • Skaitymo ir skaičiavimo pagrindai. Pagrindiniai gebėjimai, tokie kaip žodžių atpažinimas ir sakinių prasmės suvokimas, rodomų objektų skaičiaus nustatymas, didžiausio skaičiaus atpažinimas.